Aktuality

Dvůr Králové n. L. již vlastní pozemky pro výstavbu dalšího úseku Labské stezky

Skončila další etapa příprav pro výstavbu dalšího úseku Labské stezky. Jedná se o úsek Stanovice – Žireč u Dvora Králové nad Labem, který v Kuksu naváže na již hotový úsek Hradec Králové - Kuks.

Společnost Královéhradecká labská, o. p. s., pro město Dvůr Králové nad Labem na základě smlouvy zajistila vypořádání majetkových vztahů s vlastníky pozemků, přes které je navržena trasa cyklostezky. Za výkup pozemků město zaplatilo ze svého rozpočtu zhruba 1 mil. Kč.

V současné době je na trasu Stanovice – Žireč zpracovaná dokumentace pro územní řízení. Stavba cyklostezky Stanovice – Žireč je součástí Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů s cílem podpořit projekt „Česko jede“. Ten má pomocí cyklotras propojit Královéhradecký kraj se sousedními kraji, případně i sousedními státy.

Fotogalerie