Aktuality

Restaurace Lemur v ZOO Dvůr Králové jako první získala certifikát 100% bez palmového oleje

ZOO Dvůr Králové obdržela jako první zlatý certifikát 100% bez palmového oleje udělovaný organizací Lestari. Slavnostní předání certifikátu pro Restaurant Lemur a další přidružené provozy spadající pod firmu GASTRO-ZOO v areálu zahrady proběhlo v pondělí 26. června.

Posláním zoologické zahrady ve Dvoře Králové je mimo jiné záchrana ohrožených druhů zvířat a jejich navracení do volné přírody, zejména do Afriky. Proto se zahrada rozhodla ustoupit od používání palmového oleje, který je jednou z hlavních příčin úbytku tropických deštných pralesů, přirozeného domova mnoha vzácných živočišných i rostlinných druhů napříč tropickým pásmem, obzvláště pak v Asii a v Africe.

„Pro mnohá stravovací zařízení je složité odstranit palmový olej, hlavně v kuchyni a ve všech využívaných produktech, protože se vyskytuje v polotovarech a dalších přísadách, které se často pro vaření používají. Proto mnohdy bývá prvním krokem jeho nahrazení při smažení či fritování, což je z hlediska množství spotřeby v oblasti potravin jedním z hlavních sektorů,“ říká Jakub Kvapil z neziskové organizace Lestari, která je členem Koalice proti palmovému oleji. Z tohoto důvodu také Lestari stravovací zařízení ohodnocuje ve dvou kategoriích: „na palmovém oleji nesmažíme“ a druhou kategorií, 100% bez palmového oleje.

Dvorská zoo je bez palmového oleje nejen ve stravování lidí, ale i zvířat. „Do roku 2017 se nám podařilo vstoupit kompletně bez produktů z palmy olejné ve všech druzích krmiva pro zvířata,“ říká vedoucí oddělení výživy ZOO Dvůr Králové Monika Ptáčková. Krmivářský průmysl je přitom v objemu využití palmy olejné hned za potravinářským průmyslem a výrobou biopaliv.

„Do této chvíle jsme udělili sedm certifikátů, přičemž všechny byly stříbrné, tedy v kategorii na palmovém oleji nesmažíme. Udělení prvního zlatého certifikátu nás proto velmi potěšilo a doufáme, že jejich počet bude nadále narůstat,“ dodává Zuzana Pohanková, předsedkyně organizace Lestari.

Aktivity neziskové organizace Lestari, včetně uvedení této certifikační značky, upozorňují na neudržitelné podmínky, ve kterých je dnes palmový olej produkován. Snaží se vyvíjet tlak na producenty, distributory a certifikační schémata jako je RSPO, aby začaly současnou situaci bez odkladu řešit. Primárním cílem je dosáhnout udržitelné produkce palmového oleje, protože v současné chvíli nemají koncoví spotřebitelé možnost skutečně udržitelný palmový olej na našem trhu koupit.

Bliží info ve zprávě serveru EKOLIS nebo na webu organizace Lestari.

Foto: Jakub Kvapil, archiv Lestari

Fotogalerie
  • Certifikat-ZOO.jpg

    0 1