Aktuality

Výsledky průzkumu Cykloturistika v ČR a analýzy Labské stezky

Ve spolupráci agentury CzechTourism a Nadace Partnerství s agenturou Ipsos byl na konci roku 2016 uskutečněn výzkum Cykloturistika v ČR, který zacílil nejenom na sociodemografický profil českých cyklistů, ale i na definování jejich potřeb. Kromě toho bylo dále zjišťováno povědomí tuzemských cyklistů o značce „Cyklisté vítáni“.

Dle výzkumu jezdí 72 % české populace alespoň někdy na kole na cyklovýlety. 85 % z nich preferuje pohodovou cyklistiku. 43 % cyklistů alespoň někdy přespává v rekreačním zařízení, nejčastěji v kempu (58 %) nebo penzionu (55 %).  Značku „Cyklisté vítáni“ zaregistrovalo  30 % cyklistů.

Seznamte se s kompletními výsledky průzkumu na webu agentury CzechTourism.

V průběhu cyklosezóny 2016 se uskutečnilo také rozsáhlé dotazníkové šetření na české části Labské stezky. Dle odpovědí respondentů prozatím převažují jednodenní návštěvníci (cca 60%), 40% návštěvníků Labské stezky stezky tvoří páry a cca 1/3 uživatelů využívá při plánování své cesty oficiální web www.labska-stezka.cz či Cykloprůvodce LABSKÁ STEZKA.
Průměrná útrata na stezce činí 713 Kč na osobu a den, což při využití dat z automatického monitoringu provozu na stezce generuje roční ekonomický přínos české části Labské stezky ve výši 70 miliónů Kč.    

Fotogalerie